Dock en D.B. sluiten deur voor bewoners in nood

DoorsStichting Dock gaat het welzijnswerk in Feijenoord  overnemen van Motief. Maar doet dit  pas op 8 oktober a.s. Meer dan een week lang kunnen bewoners in nood niet geholpen worden. Een schandalige zaak. Met name voor die klanten die volledig aangewezen zijn op het maatschappelijk werk. En daar hebben we een aantal voorbeelden staan op deze website. Feijenoord in Actie gaat zo snel mogelijk vragen stellen aan het dagelijks bestuur waar dit zijn keuze voor Dock op heeft gebaseerd en zal nu geen genoegen nemen met uitvluchten dat daar bedrijfsgeheimen mee gemoeid zijn.

Verder handelt Dock onrechtmatig door niet het grootste deel van het personeel aan te nemen en slechts voor 6 maanden niet voor de duur van de tender. Ook daar gaat FIA het D.B. over bevragen. Zie ook de waardige “afscheidsbrief” van MOtief aan de klanten:brief aan klanten.

 

Vooringenomendheid bedreigt welzijnswerk

vergrootglasNiet alleen BING heeft recent onderzoek afgerond naar het bestuur van de deelgemeente, ook FIA kan thans feiten publiceren over ongelijke behandeling door het Dagelijks Bestuur. Daaruit blijkt dat het bestaande welzijnswerk structureel achtergesteld wordt bij nieuwe instellingen. George Verhaegen schreef hierover een brief aan zijn deelraad collega’s. Lees verder

Ingewikkeld gemaakt proces kost Feijenoord € 50.000 extra

Kleinfeij(web)
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord wil € 50.000, – extra besteden aan hulp bij het kiezen uit offertes. Zo wordt welzijnswerk aanbesteden heel duur en is blijkbaar zo ingewikkeld gemaakt dat de deelgemeente zelf niet in staat is  dit adequaat te doen. Deelraadslid George Verhaegen stelde hierover vragen. Lees verder

Betutteling van het welzijnswerk hard op weg naar een dieptepunt

wissel

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord sloot recent contracten af met een opbouwwerkorganisatie. Bij die gelegenheid grijpt het dagelijks bestuur de kans om  een nieuwe stap te zetten in het onmondig maken van het welzijnswerk. In het contract staat namelijk een passage die zegt dat het bestuur van de opbouwwerkorganisatie bij ziektevervanging toestemming moet vragen aan het dagelijks bestuur over wie ze mag inzetten. Lees verder

Open brief over het gedoe

toetsenbordBeste George,

Met toenemende verontrusting lees ik elke week jouw en andermans berichten over hoe er nu in Rotterdam omgegaan wordt met het welzijnswerk. Het gaat er niet alleen ruw aan toe, het lijkt op geen enkele wijze ook tot verbetering te leiden. Daarom zet ik voor je een aantal zaken op een rijtje om constructiever aan de gang te gaan met het welzijnswerk. Lees verder

Kinderen de dupe van bezuinigingen

6-persoon-bolderwagen

Kinderdagverblijf de Witte Kaketoe in Katendrecht werkt sinds enige jaren effectief en efficient samen met de voorschools maatschappelijk werkster. Door die samenwerking wordt steeds beter gesignaleerd welke kinderen extra zorg nodig hebben en hoe de ouders te steunen waardoor kinderen een betere start krijgen in het basisonderwijs. Het kinderdagverblijf dreigt te sluiten. Twee betrokkenen, Marijke Lammers en Linda Koetsveld-Lokers, leggen uit hoe kinderen en hun ouders achterop gezet worden door de sluiting. Lees verder

Login

Lost your password?